Нерѓосувачките челици се воведени на почетокот на 20ти век и се достигна производство од 40 милиони тони во 2014та година поради брзата експанзија на апликации.

Челикот треба да содржи најмалку  10,5 % Хром со цел да биде наречен Нерѓосувачки челик.

На ова ниво на Хром, Хромот има достигнато (се има збогатено) со оксидна површина, која што формира филм и овој филм го чува челикот од р'ѓосување. Филм облогата ( слојот) треба да биде заштитена за да го чува челикот да не р'ѓосува и кога е уништено, може сам да се поправи но не смее да се спречи контакт со воздух.

paslanmaz